Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

На 2 август в Сливен ще почетат Европейския ден на Холокоста над ромите

Поради карантината не се състоя честването на 8 април - Световен ден на ромите, но 4 месеца по-късно в Сливен ще се проведе на 2 август –Възпоменателен ден на Холокоста. В неделния ден в 10.30 ч. ще се поднесат цветя в памет на жертвите на Холокоста до паметника на Съби Димитров. След приветственото слово ще има концерт на открито с участието на оркестър Карандила.

През 2015 г. Европейският парламент обяви 2 август за Европейски възпоменателен ден на Холокоста над ромите, на който се почита паметта на 500 000 роми, убити по време на окупацията на Европа от нацистите — почти една четвърт от общия им брой по онова време. На 2 август 1944 г. в Аушвиц-Биркенау са избити близо 3 000 ромски мъже, жени и деца. Смята се, че в Аушвиц умират около 19 000 от изпратените там общо 23 000 роми.
Събитието на 2 август в Сливен за пореден път напомня, че равенството и недискриминацията са ценности, присъщи на днешния ни европейски път на развитие. Празникът е част от Дейност 3 по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ с бенефициент Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование“. Събитието е финансирано по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирано от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Тони Титянова