Банер
Четири малки общини от Румъния и България се обединиха за създаване на устойчив туризъм и опазване на природата и биологичното разнообразие

Проектът „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, включва по две малки общини в Румъния – Баняса и Аджиджа, и България – Шабла и Берковица, като целта е да се представят по-малко известни и посещавани туристически райони, които заслужават да бъдат видени заради техния потенциал – екологичен, исторически и културен.

Общата история, природните дадености и множеството зелени зони, крепости и манастири превръщат тези по-слабопознати туристически зони в туристически маршрути с потенциал за развитие, особено след завършване на трансграничния проект по програма INTERREG-V-A Румъния-България. Основна цел на проекта е да се използват екологичните и културните ресурси на четирите малки общини да привлекат по-засилен и устойчив туристически интерес към природните дадености, биологичното разнообразие и културно-историческото наследство от двете страни на Дунав.
Сред основните дейности на проекта е създаването на фотоалбуми и туристически наръчници на български и румънски, които да популяризират най-интересните атракции на 4 дестинации. Сътрудничеството на местната власт и туристическите центрове в двете държави в четирите общини целят изграждането на 13 екопътеки на тяхна територия, два лагера за екотуризъм, създаване на уебстраница и още ред общи инициативи, инициирайки условия за изграждане на устойчив туризъм.
И в момента има интерес от румънска и българска страна към включените в двустранния проект дестинации, но той е малко популярен и след добра популяризация чрез медии и туроператори, след облагородяване на екологичните маршрути с нови съоръжения, те могат да се превърнат в любимо място за пътешествие и релакс, за евентуален специализиран туризъм - екологичен, поклонически и исторически...
Жителите в Шабла, Аджиджа, Берковица и Баняса вече се радват на новите придобивки, тъй като новите съоръжения по европейския проект вече красят природните забележителности. А те наистина са много: природен резерват Бъняса, природен резерват Канарауа Феий, езерото Олтина и езерото Аджиджа, смесения резерват Гора Братка, езерото Буджак, резерват Есекьой, морският биологичен курорт в община Аджиджа в румънска страна и Дуранкулашкото езеро, природна зона на Шабленското езеро Тузла, природната защитена зона край село Тюленово в България. И ако тук свързващо е богатото разнообразие от птици по пътя на Via Pontica и делтата на Дунав, то популярният старопланински маршрут ни отвежда от Емине към Ком, където са природните забележителности в Община Берковица – „Хайдушки водопад“, „Син басейн“ край река Бързия и маркираната пътека до върха на планината.
Вече е факт новото оборудване на туристически пътеки край Шабла и Берковица по проект JOYRIDE, което е придобивка за бъдещите групови и индивидуални туристи, но и за жителите от тези малки общини, за които красивите пейки, беседки, зони за отдих са истинска придобивка.
Текст и снимки
Антоанета Титянова