Банер
VIII Национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика

Осмият Национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика ще се състои в Парк Хотел Москва в София от 21 до 23 октомври 2022 г. Конгресът се провежда в сътрудничество с Военномедицинска академия, Националната спортна академия «Васил Левски», Българската академия на науките и изкуствата. Конгресът е акредитиран от Българския лекарски съюз.

По традиция форумът е мултидисциплинарен и интегриращ интересите на различни специалисти в медицината. За участие в него са регистрирани над 150 делегати от България, Австрия, Република Северна Македония и Хърватия, студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни български медицински университети, Националната спортна академия „Васил Левски” и университети от Северна Македония.
Тази година, конгресът ще бъде посветен на акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н., с която се разделихме в началото на тази година.
Конгресът ще се проведе в хибриден формат – присъствено и дистанционно под формата на Webinar. Осигурили сме онлайн излъчване на форума с възможност за дистанционно/отдалечено присъствие по време на целия конгрес, след регистрация в него.
Във форума ще се разглеждат актуални проблеми на неврорехабилитацията при различни заболявания на нервната система. По традиция ще се проведе интердисциплинарен симпозиум «Иновации в медицината», в който ще се представят новости в невроонкологията, неврофармакологията и неврорехабилитацията. Лекциите ще бъдат представени от водещи специалисти. Конгресът се съпътства от практически семинар по невросонология и ендоваскуларна терапия с демонстрация на клинични случаи.
В пет постерни сесии ще се представят и състезават за награди разработки от млади учени и студенти от различни медицински университети от България, НСА «В. Левски» и от Република Македония.
За пети път на тържествена церемония ще бъде присъдена наградата „Невросонолог на годината 2022“ за приноси в ултразвуковата диагностика на нервната система.
Конгресът се съпътства от изложба под наслов „Арт терапия“ – творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст. Партньор на събитието Асоциацията за инсулт и афазия.
Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика е авторитетна неправителствена научна организация, създадена през 2005 г. Тя налага политика на непрекъснато обучение и професионално издигане на своите членове и предлага на българското здравеопазване високо квалифициран и европейски сертифициран човешки ресурс в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система в цялата страна.
Асоциацията е водеща във въвеждането на световните стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук в неврологията у нас. Тя издава двуезично (английско-българско) периодично научно списание “Невросонология и мозъчна хемодинамика”, реферирано в международните бази Web of Sciences, Emergency Sources Citation Index и PubMed. Повече информация в www.neurosonology-bg.com и на списанието www.neurosonology.net.
Съобщи Антоанета ТИТЯНОВА