Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Сърбия и Черна гора

Димитровград и регион

 • Гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, ул.”Кирил и Методи” №12, тел: (0038110) 362 182, факс: 362 163, директор Снежана Симеонова
 • Основно училище “Моша Пияде”, ул.”Христо Ботев” №1, тел: (0038110) 362 788, факс: (0038110) 361476, директор Катерина Симеонова.
  В района на община Димитровград всички училища по селата са клонове на Основното училище.
 • с. Звонце(Звонци), Бабушнишка община. Основно училище “Братство” с клонове в селата Ракита, Ясенов дел и Нашушковица, тел: (0038110) 87207, директор Павел Панич.

Босилeград и регион

 • Гимназия. Ул. “Георги Димитров” б.б., тел: (0038117) 77361, факс: 77360, директор Антон Тончев.
 • Основно училище “Георги Димитров”, ул.”Георги Димитров” б.б. , тел: (0038117) 77091, факс: 77090, директор Методи Чипев.
  В района на община Босилеград всички училища по селата са клонове на Основното училище.
 • •с. Божица, Сурдулишка община. Основно училище “Св. Сава Сръбски”, тел: (0038117) 79112, директор Любен Михаилов.
 • • с. Клисура, Сурдулишка община. Основно училище “Иво Лола Рибар”, тел: (0038117) 87044, директор Мирча Стоянов.

Войводина

 • с. Бело блато, Войводина, община Зренянин. Българско начално училище, тел: (0038123) 889022, уредник Никола Калапиш.