Банер
Ирак - Търговско представителство

Trade&Economic Relations Office- Baghdad
Amruya New Diplomatic Area, Mahala 624, Zukak 25, house 12, Baghdad
тел.: (+96 41) 556 92 04
факс: (+96 41) 556 91 55