Банер
Ирландия - Търговско представителство

Няма представител
Dimitar Arnaudov - Charge d`Affairs
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
22 Burlington road, Dublin 4, Ireland
тел.: (+353 1) 660 32 39
факс: (+353 1) 660 39 15