Банер
Критикувай умно

 Представи си че трябва да критикуваш работата на своя колежка. Откъде точно да започнеш? Най-добре е да се концентрираш върху някоя от следните опорни точки:

Бъди наясно какво точно искаш да промениш

Какви са мотивите ти? Как можеш да формулираш забележката така, че колежката да те разбере, а не да се обиди? Това ти помага да осъзнаеш точните причини и начини, по които да отправиш критиката си. Напиши ги или ги преговори на глас.

Бъди конкретна

Погрешен подход е да кажеш: „Всичко си объркала“. Правилното е да посочиш точния елемент, който не се е получил добре. Все пак намерението ти е не да нараниш човека, а да постигнете по-добър резултат следващия път.

Пробвай с добро

Има една техника, която се нарича „Ще се оправиш“. Тя съдържа две части – първо казваш: „Най-много ми хареса....“, а после: „Следващия път...“.

Избери мястото внимателно

Прецени как ще бъде най-добре – насаме, на неутрална или нейна територия? Избягвай и-мейла като начин на комуникация, когато критикуваш – ние разчитаме в 93% от общуването на гласа и езика на тялото, поради което е добре отправянето на забележката да става на живо. Така ще можеш да реагираш по-адекватно, ако реакцията на отрицание е твърде силна.

Хората си говорим сами наум със средна скорост от около 800 думи на минута. В момента, в който чуем нещо негативно за себе си, вътрешният диалог се ускорява и в крайна сметка заглушава звука на критиката. Затова ако използваш правилен подход, който комбинира поне половин похвала, ще успееш да задържиш вниманието на човека, на когото правиш забележка и той действително може да чуе това, което му говориш.