Банер
Най-добрият начин да решите проблем

- Отложете взимането на решение

Изследване на холандски психолози сочи, че най-правилно се решават проблемите, когато човек първо преспи. Това потвърждава хубавата българска поговорка „Утрото е по-мъдро от вечерта”.

Ако все пак трябва да действате бързо, то помага и разсейването за няколко минути. Най-ефикасно е обаче въпросът да бъде отложен за следващия ден. Така мозъкът
има възможност да намери идеалното решение.
Хората, които съзнателно се мъчат с труден въпрос, е възможно да направят грешка. По-добри резултати се получават, когато решението бъде отложено. При експериментите учените са накарали студенти да изберат най-добрия автомобил от четири измислени модела. Най-добре се справили не тези, които е трябвало да решат веднага, а групата, получила възможност да даде отговора след друг тест,
предназначен да ги разсее. Учените от университета Радбауд мислят, че причината за това е, че те са имали време подсъзнателно да претеглят плюсовете и минусите.