Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Проектът „Идентичност“ преплита живопис и поезия

„Идентичност“ е авторски проект, който преплита живопис и поезия и ще бъде експониран чрез изложба, отпечатване и представяне на стихосбирка като темите ще бъдат взаимно свързани. Той се явява като нов етап, който надгражда творческата линия, от предишните реализирани проекти: „Образи и усещания“, „Осъзнаване“ , „Етапи живот“, „Мигове в отпечатъци“ , „Съзерцание в безкрая“ , „Презареждане“ и други.

В изложбата „Идентичност“ ще бъдат включени платна – абстрактна живопис с техника-масло. Изображенията ще загатват лица и силуети на тела, вплетени в конструктивни цветови съчетания и релефност в мазките. Топлите гами, преливането на нюанси, тънки линии и акценти ще създават и затвърждават усещането за по-дълбок смисъл и посока. Авторското търсене е насочено към чистотата и силата на човешкия дух на фона на общоприетото лицемерие и „хора с маски“ в съвременното общество със занижени морални стойности. Стремежът е към философска зрялост и последователна духовна парадигма. Дефинираните идеи ще встъпват в мека и пластична среда. Живописните композиции ще бъдат допълнени релативно с поетични стихове, което е вече затвърден почерк на автора. Проектът включва оформянето и издаването на втора самостоятелна стихосбирка с илюстрации от картини, включени във вернисажа. Проникновените и образни стихове допълват внушенията на живописните платна в хармоничен диалог. Текстовете от поетичната книга ще бъдат четени при откриването на изложбата от професионални актьори. Проектът „Идентичност“ чрез живопис и слово ще представи задълбочените творчески анализи на млад, но вече затвърден автор, който вибрира и откликва съзнателно и актуално на постоянно съпътстващите ни социални и житейски движения и промени. Той показва всички метаморфози и емоционални сблъсъци в съзнанието на младите хора с по-дълбока душевност, които полагат усилия да осмислят хаотичното време, в което живеем, да открият и изградят своята „Идентичност“.