Банер
Банер

 - Книгата на астроложката на сайтът „България без граници” Станка Ангелова ни показва как да яхнем щастието през идващите 12 месеца.

Станка Ангелова повече от три десетилетия чертае съдбините на хората и на страната ни. За първи път събра в книга пророчества, психологически съвети и любопитни факти за годината на Коня през миналото столетие и как тя може да промени живота на обикновения човек, както и на държавите.

Продължава...

Райфайзенбанк намалява Стойността на банковия ресурс/СБР/ в евро. Падат лихвите за всички стари кредити в евро, базирани върху СБР

 Райфайзенбанк понижава стойността на банковия ресурс /СБР/ с 90 базисни пункта за кредити за физически лица и фирми в евро, чиято лихва е базирана на индекса СБР, като по този начин индексът се намалява от 5.20% на 4.30%. 

Намалението важи за кредитите в евро, базирани на Стойност на банковия ресурс и надбавка.

Новата по-ниска стойност на банковия ресурс за съществуващите кредити, базирани на този индекс, ще се отрази върху лихвата поетапно по падежни дати след 24 октомври 2013 г. Намалението няма да окаже влияние върху лихвите по кредитите, които се формират на база EURIBOR.
Стойността на банковия ресурс е лихвеният процент, при който банката осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката и други законоустановени разходи.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Райфайзенбанк (България) ЕАД