Банер
Банер

 - Книгата на астроложката на сайтът „България без граници” Станка Ангелова ни показва как да яхнем щастието през идващите 12 месеца.

Станка Ангелова повече от три десетилетия чертае съдбините на хората и на страната ни. За първи път събра в книга пророчества, психологически съвети и любопитни факти за годината на Коня през миналото столетие и как тя може да промени живота на обикновения човек, както и на държавите.

Продължава...

БТПП и Българска асансьорна асоциация обединяват усилия за въвеждане на водещите европейски стандарти

Председателят на Българска асансьорна асоциация и управител на фирма Уникен инж.Валентин Маринков се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

По време на срещата бяха обсъдиха въпроси във връзка с идеите на Асоциацията за въвеждане и стриктно спазване на водещите стандарти в сектора.
В хода на разговора се констатира, че в сектора все още не се упражнява достатъчен контрол, което поставя в неравностойно положение фирмите от бранша.
С оглед осигуряване на нормална конкурентна среда би следвало да се въведат и спазват водещите европейски стандарти. За да се случи това е необходимо внасяне на промени в нормативната уредба, за което БТПП и Асациацията се договориха да си сътрудничат.
Дискутирани бяха и проекти в областта на енергийната ефективност.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата