Банер
Банер

 - Книгата на астроложката на сайтът „България без граници” Станка Ангелова ни показва как да яхнем щастието през идващите 12 месеца.

Станка Ангелова повече от три десетилетия чертае съдбините на хората и на страната ни. За първи път събра в книга пророчества, психологически съвети и любопитни факти за годината на Коня през миналото столетие и как тя може да промени живота на обикновения човек, както и на държавите.

Продължава...

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”

През 2011 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе петото издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра,

изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/.
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще обяви резултатите.

Краен срок за изпращане на творбите – 10 април 2011 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: София 1000, пл. ”Славейков”, № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.


Н А Г Р А Д И:

Първа награда – 800 лв. и малка пластика
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Поощрения – 100 лв.
Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

За допълнителна информация:
Дирекция „Култура” на Столична община – тел. 02/ 987 06 39