Банер
Протест на малките ВЕИ производители под мотото: "Европа ни чу, защо вие не ни чувате?!“

Представители на най-малките (микро) ВЕИ с мощност до 200KW инсталирана мощност организират протест на 15 май 2019 г. от 10:00 пред Министерски съвет. Основното искане на протестиращите е прекратяване на неправилното прилагане на текст от Закона за енергетика ( §18 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015 г.) към тях до бързото транспонирането на Директива 2018/2001 и неговата отмяна.

Микро ВЕИ-тата протестират против двойния стандарт, облагодетелстващ големите ВЕИ и водещ до многократно завишена цена на тока. Поправката на Закона за енергетика през 2015 г. е приета от Народното събрание, за да премахне двойното финансиране при ВЕИ производители ползвали „европейски и национални схеми за подпомагане“ и отделно от това ползват пълни преференциални цени, в които подпомагането им не е отразено. Оказва се, че към едромащабните ВЕИ законът не се прилага. В резултат на умишлената грешка на институциите, българското общество е ощетено с милиони левове надплатена такса „задължения за обществото“ и цената на ел.енергията.
Протестиращите имат становища от институции, че поправката в Закона за енергетика от 2015 г. не трябва да се прилага към проекти по ПРСР с подпомагане „де минимис“(най-малката помощ), към които се прилага вече четвърта година, но и към момента неправилното прилагане на закона продължава, въпреки че подпомогнатите са върнали подпомагането.
Малките фирми разполагат със списък на незасегнатите от разпоредбата централи получили двойно подпомагане по общо девет „схеми за подпомагане“ по ЗЕВИ. Те имат юридически становища на отделни национални и европейски институции, които потвърждават наличието на проблема, но прехвърлят една на друга решаването му. Всичко това води до безсилие на малките ВЕИ, които представляват изкупителни жертви на грешно съчинен закон, който не би трябвало да се прилага за тях. 300–тата микро ВЕИ са набедени, за да може да се отчете дейност пред ЕК и ЕП за т.н. двойното финансиране. Те чакаха една година, за да се реши тази забъркана каша, институциите знаят, но прехвърлят вини една на друга и мълчат.
Микро ВЕИ-тата са в неплатежоспособност заради наложената им изкупна цена три пъти под себестойност, 50 от фирмите са спрели дейност , поради икономическа нежизнеспособност, останалите продават лично имущество и активи за да погасят кредитите си за личната инвестиция.
На протеста присъстващите ще станат свидетели на символично чупене на соларни панели от законодателната тесла на закона, и цели да сложи край на мълчанието на институциите, тъй като ако законът не се прилага правилно за тези изградени вече съоръжения, бъдеще няма!
Протестиращите притежават всички документи от български институции и кореспонденция с Европейската комисия и Европейския Парламент, които доказват мотивите за протеста!
„Всички изказани аргументи в тези 4 години от институциите, които може да се чуят и сега в отговор на протеста са верни, но те не се отнасят до засегнатите микро ВЕИ, а за незасегнатите големи ВЕИ“ споделят от Съюза на европейските производители на зелена енергия .
Протестът е подкрепен от Съюза на европейските производители на зелена енергия, Грийн пийс за България, Българската соларна асоциация и други НПО.
Протестът е под мотото „ Европа ни чу, защо вие не ни чувате?!“ В края на 2018г Европейския парламент прие изричен текст в Новата си Директива 2018/2001, който е приет именно заради този репресивен случай с малките ВЕИ в България.
Директивата умишлено не се имплементира в България - считат протестиращите!

Съобщи Тони Титянова

За контакт с щаба на протестиращите - Тихомир Тошев 0878 428822

Pavlina Trifonova 0879 333 437 -Union of European green energy producers