Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

273 малки ВЕИ отговарят на 30 индустриални компании, скрити зад КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, БФИЕК, БАМИ, БМГК, БКХП и за желанието им да възпрат Конституционния съд на РБългария

Ако търсите злоупотреби в сектор „Енергетика” и не двойно, а четворно финансиране, ще го намерите сред членовете на 8-те „бизнес” организации, а не сред 273 малки ВЕИ, доведени до фалит с противоконституционната лобиска поправка в ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015 г.

Крупният олигархичен бизнес, представящ се като "бизнесмените" на България, отново скочи срещу 273 малки фирми, както и срещу право им да изпълняват договорите, които са сключили с държавата, което бе нарушено с приемането на противоконституционния Параграф 18 към ЗИЗЕ на 27 юли 2015 г. без обсъждане в Народното събрание.
Крайно неуместно е желанието на КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, БФИЕК, БАМИ, БМГК, БКХП за намеса в работата на Народното събрание и оспорването на конституционното право на народните представители, съгласно чл.150 ал. 1 от Конституцията на Република България да сезират Конституционния Съд за установяване на противоконституционност на закон - това е присъщо за държави, където олигархията и корпоративните интереси се поставят над закона и конституцията.
§18 отне прихода на малките проекти по ПРСР - 273 малки фирми бяха доведени до фалит и цяла година работят под себестойност, но същия параграф облагодетелства големите ВЕИ от биомаса. Докато малките фирми фалираха със същата поправка на закона бе даден отскок за изграждане на голямата мегаватова ВЕИ на биогаз. Процесът бе подкрепен от активна агитация на така наречения „бизнес“, подкрепен от т.н. „браншови организации“, които бълваха небивалици в медиите за малките фирми, за да може в същото време Монополът в енергетиката да увеличи своя доход и влияние, за сметка на данъкоплатеца чрез лобиската поправка в Закона за енергетиката.
След като малките фирми се вдигнаха на протести и народните представители разбраха, че са подведени и са допуснали грешка, алармирайки Конституционния съд, Монополистите в енергетика, представящи се като "Бизнесът, подкрепен от браншовите организации“ скочи отново уж „ против двойното субсидиране на малките ВЕИ“. Всъщност целта е съвсем друга - да запази големите облаги и печалби, които се прокарват за тях от въпросния противоконституционен §18 към ЗИЗЕ .
От седмица отново на дневен ред е изтърканата теза , че 273-те малки ВЕИ са получавали

  • „Прекомерна държавна помощ” – но такова понятие не съществува. Ако някой е получил неправомерно държавна помощ, тя може да бъде изискана обратно от държавата по реда на Закона за държавни помощи. С заучени клишета, Монополистите премълчават, че развалянето на законно сключени договори за изкупуване на ел. енергия и определянето на нови 80% по-ниски цени на изкупуване само на малка група производители, е дискриминационно и противоречи на Конституцията и понятието „правова държава”. При получаването на безвъзмездна помощ по ПРСР и подписването на договорите за изкупуване на ел. енергия, произведена от ВЕИ по преференциални цени в периода 2009-2015г. , бенефициентите по ПРСР са изпълнили всички законови разпоредби. Бенефициентите са преминали успешно проверки от ДФ Земеделие, от Агенция за устойчиво енергийно развитие, от Агенцията за държавна финансова инспекция, от представители на одитните органи на Европейската Комисия и други проверяващи органи.

Твърдението, че „инвестициите на бенефициентите по ПРСР са изплатени“ е недоказано и невярно. В случай, че КРИБ и АИКБ имат доказателства за това твърдение следва да ги представят на широката общественост. Преференциална цена в размер на 0,10 лв. на KW час обрича всеки производител на електроенергия от ВЕИ с инсталирана мощност до 200 KW на фалит, защото не е достатъчна нито за покриване на оперативните разходи, нито за възвръщаемост на личната инвестиция.
КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, БФИЕК, БАМИ, БМГК, БКХП отново лансираха невярната теза „за двойното субсидиране на малките ВЕИ“, което щяло да „ увеличи цената на добавката „Задължения към обществото“, а от там и „крайната цена на електроенергията за битови и бизнес потребители“ ( виж отвореното писмо на Монополистите, публикувано в столичните медии, обвързани с КРИБ). Фактите обаче показват друго – 273 ВЕИ са малка група производители, съставляваща около 1% от инсталираните мощности за производство на ел. енергия от ВЕИ в България - тоест те не могат по никакъв начин да влияят на цената на тока на битовите и бизнес потребители. Това може да се види и от разчетите за изминалата година, когато цената за ел. енергия продължи да се покачва след приемането на §18, който фалира тези малки фирми.
Годишните разходи на НЕК преди ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г. за изкупуване на електроенергия от ВЕИ са около 900 млн. лв./годишно. След приемане на тези разпоредби, които упорито се лансират като „реформа“ и „спасяващи“ енергийната система, разходите на НЕК са намалели с около 10 млн. лв./годишно или с 1%. Поправките в ЗИД ЗЕ от 24.07.2015г. намаляват приходите на малка група инвеститори, съставляваща около 0.08% от общото производство на електроенергия, с около 80% и на останалата част производители с около 5%. Това са нищожни мерки, чиито положителен ефект върху енергийната система е пренебрежителен, но същевременно ефектът върху 273 български малки ВЕИ централи е унищожителен.
Явно е, че гражданите и бизнеса не са спечелили от §18 от ЗИД наЗЕ. Пита се обаче кой спечели от тази промяна в Закона за енергетиката и защо 8-те бизнес и браншови организации се борят така настървено срещу 273-те малки фирми и против това Конституционният съд да излезе със становище по проблема?
Разбираемо е защо КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, БФИЕК, БАМИ, БМГК, БКХП не желаят Конституционния съд и Народното събрание да отменят §18 от ЗИД ЗЕ от 24.07.2015г. Когато „бизнес“ организациите се борят срещу 273-те малки ВЕИ, те всъщност защитават „лобистката“ поправка в закона от лятото на 2015г., която е направена, за да облагодетелства интересите на техните членове в сферата на енергетиката. Съгласно публични регистри, членове на цитираните в т.1 бизнес организации са крупни инвеститори в сферата на енергетиката, особено във ВЕИ сектора и Заводските електроцентрали. Едни и същи 30 „индустриални“ компании членуват в горе упоменатите „бизнес“ организации и те са четири пъти субсидирани от Държавата и ЕС за едно и също нещо:

  • -получават високи преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия от заводски и ВЕИ централи.
  • -те са получатели на безвъзмездни помощи по Оперативна програма „Конкуретноспособност” в размер над 60 млн. лв. за модернизация на оборудването и енергийна ефективност.
  • -продават студен резерв на НЕК,
  • -получават около 90 млн. лв./годишно от Фонд „Енергийна сигурност” под формата на „отстъпка“ от такса задължение към обществото.

Налице е четворно финансиране по линия на енергетиката на някои от членовете на „борещите се за гражданите и ниската цена на тока за потребителите“ бизнес организации.
КРИБ и АИКБ също са получатели на безвъзмездни помощи по европейските програми, съответно в размер на 5 млн. лв. и 10 млн. лв. по изключително „важни” за икономиката на България проекти. Като бенефициенти по оперативни програми КРИБ и АИКБ знаят през колко проверки преминава един бенефициент на евро средства, за да получи безвъзмездна помощ. По тази причина, АИКБ и КРИБ не трябва да се съмняват в злоупотреби от страна на производителите на електроенергия от ВЕИ, бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР.

ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЕДНИТЕ ГРАЖДАНИ ЩЕ ОБОГАТЯВА МОНОПОЛИТЕ
Очевадно е, че с §18 от ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г. се узакони „отстъпка“ за големите индустриалци от такса задължение за обществото, която ще се изплаща от Фонд „Енергийна сигурност“ – този фонд бе създаден за спасяване на НЕК и подпомагане на енергийно бедните български семейства. Вместо това 90 млн. лева годишно равняващи се на 35% от приходите от фонда ще бъдат раздавани на шепа „големи индустриални“ компании.
Претенциите на КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, БФИЕК, БАМИ, БМГК за „борба със злоупотреби в енергетиката на България“ са некоректни, неуместни, подвеждащи – те защитават четворното финансиране на 30 „индустриални“ компании и довежда до фалит 273 малки ВЕИ, които работят по законно подписаните си договори и срещу тях няма открито никакво нарушение от нито една държавна и европейска институция.
Целта на ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г. бе да заблуди и да хвърли прах в очите на обществото – уж борейки се срещу злоупотребите в сектор „Енергетика” и изкривяване на общественото мнение по темата, за да може с този лобиски закон да се облагодетелстват Монополистите.
Ако търсите злоупотреби в енергетиката, моля да ги търсите сред членовете на вашите „бизнес” организации - КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, БФИЕК, БАМИ, БМГК, БКХП.
Антоанета Титянова