Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Пресконференция на представителите на 274 малки ВЕИ производители

 Народното събрание издаде закон, с лобирането на група депутати и с ясното съзнание ,че обявява в несъстоятелност 274 малки български фирми и земеделски производители, работещи в икономически изостаналите райони на страната. Закриват се 1800 работни места.

Представители на 274 малки ВЕИ , които излязоха пред Народното събрание на протест „Европа не дава пари, за да фалирате малките български фирми“, искат да запознаят обществеността на 31.05.2016г. от 13 часа в залата на БТА с последиците на Параграф 18 ЗИЗЕ влязъл в сила от 24.07.2015 г., което задължава тези малки,семейни производители да работят под себестойност и ги довежда до умишлен фалит. Кой печели от този фалит? При фалит на тези малки ВЕИ по вина на държавата, данъкоплатецът трябва да плати глоба в размер на 100 милиона лева и ПРСР (Програмата за развитие на селските райони) ще бъде закрита. Те са едва 0,08% от производството на електроенергия на страната и не впият на цените на тока за крайните потребители !
На кого пречат? Кой е лобиста против тези малки ВЕИ? Кой иска да купи фалирали фирми? Това грабеж ли е на собствена инвестиция?

Участници:
Упълномощени представители на 274 малки ВЕИ производители,собственици на малки ВЕИ.
Проф.Хиновски - Председател е на Българския енергиен Форум и директор в енергийната консултантска компания ПроЕкоЕнергия.Заемал е редица отговорни държавни постове: член на държавната пускова комисия на АЕЦ “Козлодуй”, директор на ядрена дирекция в „Енергопроект” (1998-2001) изпълнителен директор на НЕК (1997-1998), зам.-председател на Борда на АЕЦ “Козлодуй”(1999-2001)Специализирал е в Италия, Франция, Канада, САЩ и Япония. Работил е като консултант за световни компании като „Уестнгхаус”, „Сименс”, „Фраматом”, „Газ дьо Франс” и ЕБВР Професионален опит – над 40 години опит в управление на проекти в енергетиката.
Светлин Танчев - Председател на парламентарната комисия за контрол на еврофондовете;
Румен Йончев - депутат ,член на комисията по земеделие.
Огнян Златев - Ръководител на Представителство на Европейската комисия в България;