Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Сандански, Петрич и Струмяни – атрактивна туристическа дестинация

 Община Сандански е водещ партньор в проект "Развитие за устойчив туризъм” -„Сандански, Петрич, Струмяни“. Туристическият продукт е насочен към повишаване на икономическия растеж на трите общини, като се опрат на природнитедадености и богатото природно и културно-историческо наследство на региона.

 Най-интересните туристически обекти са: Национален парк „Пирин”, Защитена местност „Мелнишки скални пирамиди”, Архитектурен резерват Мелник, Археологически музей – Сандански, Исторически музей – Мелник, Роженски манастир, национален парк-музей Самуилова крепост – паметник на културата с национално значение и др.
С реализирането на проекта ще бъде извършен обмен на ноу-хау и добри практики, чрез осъществяване на междурегионално сътрудничество в областта на туризма. Това неминуемо ще доведе до повишаване на регионалния туристически потенциал, до увеличаване на трудовата заетост и постигане на икономически растеж. Сред новите туристически пакети са: „Траки и римляни – по стъпките на легендата Спартак”, „Водата – извор на живота”, „Земя на феномени – мистика и религия” и други.
В заключителен етап е реконструкцията на Епископска базилика в град Сандански - архитектурно-строителен паметник на културата от античността с национално значение. Най-представителната и монументална сграда, откривана досега в античния град от периода V-VІ в. Тя е типична класическа елинистична базилика, която включва и баптистерий (кръщелня), който по форма и размери е единствен в България. Разкрити са великолепни подови мозайки и разкошна вътрешна архитектура с колонади в римо-коринтски стил, уникална мраморна олтарна преграда с изображения на сцени от Евангелието, които скоро ще станат една от най-големите туристическиатракции на Балканите.
Автор : Тони Титянова
Публикува : Виктория Милчева