Банер
„Хюм и човешката природа“ е поредната книга на издателство „Милениум“ от поредицата „Философия за всеки“

Дейвид Хюм (1711-1776) е шотландски философ и икономист, смятан за една от най-ярките личности в епохата на Просвещението. Издателство „Милениум“предложи на читателите интригуващо заглавие – това е шестнайсетата книга от поредицата „Философия за всеки“. 

София Петрова е автор на книгата „Хюм и човешката природа“ и разказва за шотландския философ и икономист, смятан за една от най-ярките личности в епохата на Просвещението. Основните характеристики на философията на Дейвид Хюм (1711-1776) са натурализмът и скептицизмът и именно върху тях са изградени двете тълкувателни школи на трудовете му - едната обръща внимание на натурализма, а другата поставя акцент върху скептицизма.
Най-знаменитото му произведение – „Трактат за човешката природа“, е написано, когато Хюм е едва 23-годишен. Първоначално не среща одобрението на читателите, но след няколко десетилетия изненадващо печели всеобщо признание от философския свят. В този труд са дефинирани основите на мирогледа му, методите за квалифициране на природните феномени, междучовешките отношения и обществения живот.
Името на Хюм е знаково в историята на философията в сферата на емпиризма. Възгледите му сериозно повлияват основоположника на съвременната политическа икономия Адам Смит, а самият Имануел Кант пише, че тъкмо Дейвид Хюм е авторът, който го е „извадил от догматичната дрямка“.
По традиция изданието включва 44 истории, които представят философските идеи на мъдреца, както и множество интересни и полезни цитати. Ето и някои от тях:
Ако единственият мотив за нашите действия се явява желанието да покажем своята свобода, то значи ние никак не можем да се освободим от оковите на необходимостта.
• Безгрижието и невниманието могат да бъдат лек срещу всичко. Затова аз разчитам изцяло на тях.
• Бъди философ, но преди всичко бъди човек!
• За Вселената животът на човека няма по-голямо значение от живота на стридата.
• И най-живата мисъл отстъпва пред най-слабото чувство.
• Истината се ражда от споровете между приятели.
• Истински скептик е този, който се отнася недоверчиво към своите съмнения, както и към философските съчинения.
• Каква привилегия само е да имаме онова усещане в мозъка, което наричаме мисъл!
• Какво може да бъде по-свободно от човешката фантазия.
• Красотата на нещата съществува в ума, който ги съзерцава.
• Любовта не е нищо друго, освен да желаеш щастието на друг човек.
• Мъдрият човек подкрепя идеите си с доказателства.
• Никоя свобода не се губи изведнъж.
• Нищо не е така свободно, както човешката мисъл.
• Природата винаги е по-силна от принципите.
• Раят и Адът предполагат два отделни вида хора, добри и лоши, но най-голямата част от човечеството се лута между порока и добродетелта
• Слабост, страх, мъка и невежество са истинските източници на суеверието.

Съобщи Тони Титянова


• Трудно е човек да говори по-дълго за себе си, без да стане жертва на суетата.
• Фанатизмът на теологиите, изглежда, е болест, която е нелечима.
• Човешките възгледи за нещата са резултат само от разбирането им. Поведението им се регулира от тяхното разбиране, нрав и страсти.