Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Георги Хаджийски с един различен поглед „За нашето минало и нашата вечност“

Излязлата наскоро и в своя хартиен вариант книга на Георги Хаджийски „За нашето минало и нашата вечност. Есета“, съдържа текстове, които са подбрани от личния блог на автора. Тези текстове са посветени на различни теми и са писани и публикувани през последните 20 години. И макар и много различни като смисъл, съдържание, стил на изказ, публицистични жанрове, са обединени от идеята да бъде представена една уникална гледна точка върху „чисто“ човешкия стремеж към безсмъртие в неговите индивидуални и социални проявления. 

Георги Хаджийски е използвал твърде интересен подход, заимстван от социалната психоанализа, за да се докосне до някои от най-ярките наши национални комплекси, моделирани „невидимо“ през вековете, както и да посочи пътя към тяхното превъзмогне чрез осъзнаването им от всички нас. Книгата съдържа и текстове, отнасящи се до историята на философията, историята на литературата, историята на социалните дейности, както и до еволюцията на човешкото съзнание.
Широкият спектър на засегнати проблеми в книгата е свързан с тяхното представяне чрез сложен и многопластов изказ, който на места изисква многократен прочит на изречения и пасажи, а на други е достатъчно и простото плъзване на погледа на четящия върху редовете, за да се проследи естеството на играта на мисълта със Словото посредством възможностите на съвременния български книжовен език.
При всички случаи книгата заслужава да бъде прочетена от всеки истински ценител на писаното слово.
Георги Хаджийски e добре познат на читателите – той има издадени още четири книги в авторство и съавторство, две от които и на английски език. Публикувал е и в много наши вестници и списания.
Съобщи Тони Титянова