Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Послания на 19 държами за единство прозвучаха в Епископската базилика на Филипопол

Езици от цял свят прозвучаха - отново след стотици години - в Епископската базилика на Филипопол. Посланици на 19 държави отправиха пожеланията си за общо бъдеще с вяра в споделените ни ценности на разбирателство, уважение, единство. Посланията - всяко на своя оригинален език, на български и на английски, ще бъдат гравирани на стена в публичното пространство до бъдещия вход на Епископската базилика на Филипопол. Нейното откриване предстои през септември 2019 г.

Надеждата за общото ни бъдеще събра днес 19 държави в Епископската базилика на Филипопол, античният предшественик на днешен Пловдив. Споделените ценности обединиха посланици от цял свят в церемония, на която всеки от тях отправи на собствения си език пожелание за разбирателство, уважение и единство.
Градена камъче по камъче и ръка за ръка, Епископската базилика на Филипопол ще отвори врати през септември тази година след стотици години на почти непрекъснато съществуване. Общо място за поколенията на няколко века и паметник на приемствеността между различни времена и култури, новата й сграда ще представи реставрираните великолепни мозаечни подове, колоните и всички открити архитектурни елементи на една от най-големите раннохристиянски базилики в Европа в нов културен, общностен и образователен център.
“Вярваме, че Епископската базилика на Филипопол ще се превърне не само в удивителна историческа забележителност, но ще бъде културен, туристически и общностен център, а отправените послания ще вдъхновяват много поколения напред”, сподели в откриваща реч Нанси Шилър, Президент на фондация “Америка за България”. Нанси Шилър и инж. Иван Тотев, кмет на Община Пловдив, поканиха гостите да оставят посланията си за разбирателство и приемственост от всички точки на света. Посланията бяха обединени от думите на Васил Левски – „Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност“.

Съобщи Тони Титянова
 Нанси Шилър, Президент на фондация “Америка за България”