Банер
Схващанията на Фройд в 45 истории

 На пазара вече е тринайсетата книга от любимата на хиляди читатели поредица „Философия за всеки“, тиражирана от издателство „Милениум“. Фаталният номер авторката София Петрова посвещава не на кого да е, а на човека, прекрачил границата между фантазия и реалност, съзнавано и несъзнавано, а именно Зигмунд Фройд. 

Бащата на психоанализата е роден на 6 май 1856 г. в бедно еврейско семейство в град Фрайберг (днес Пршибор) в Моравия. Първо изучава хуманитарни науки, а през 1873 г. се записва в медицинското училище към Виенския университет. Обхватът на интересите му е широк, получените професионални квалификации - разностранни, ала Фройд смята себе си преди всичко за учен, който се стреми да разшири границите на човешкото познание.
През 1886 г. той създава частната си практика за лечение на психологически разстройства, от която черпи огромна част от клиничния материал, на който основава своите теории и новаторски техники.
Независимо от многобройните прояви на психоанализата, каквато съществува днес, тя може в почти всички основни аспекти да бъде проследена директно до първоначалните му трудове. В книгата „Зигмунд Фройд и психоанализата“ са представени 45 истории за теориите му, свързани с детската сексуалност, либидото, егото, както и някои от случаите, които изследва и мислите му върху други теми, превърнали се в едни от най-известните академични концепции на 20. век.

Интересни мисли на Зигмунд Фройд:
• Без любов ние се разболяваме.
• Гласът на интелекта е мек, но той не млъква, докато не бъде изслушан
• Добродетелният човек се събужда, когато сънува това, което лошият човек прави в реалния живот.
• Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате – това сте вие в миналото. И единственият, от когото трябва да сте по-добри – това сте вие сега.
• Мащабът на вашата личност е определен от размера на проблемите, които успяват да ви накарат да излезете извън равновесие.
• Не се избираме случайно един друг. Срещаме само този, който вече съществува в нашето подсъзнание.
• От грешка на грешка човек открива цялата истина.
• Преди сами да се диагностицирате с депресия и понижена самооценка, се убедете, че не сте заобиколени от глупаци.