Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

НЕВИДИМИЯТ ГРАД

Духовна биография на руския народ

Хари Салман (роден през 1953 г.) е холандски философ на културата и социолог с особено подчертан интерес към цялостната история на Европа. От 1971 г. пътува до почти всички страни на континента. 

Направил е задълбочени изследвания на културата и социалната история на бивша Югославия, Полша, Чешката република, Русия и България. Говори дванадесет езика, включително и български. Защитил е докторат по философия на образованието в Пражкия университет, където е бил хоноруван преподавател от 1990 до 2000 година. Преподавал е също в Университета по професионално образование в Лайден и в Института за социални изследвания в Хага. Изнасял е лекции и е водил семинари по целия свят. Най-новите му изследвания са върху духовната история и социалните условия за развитието на нова духовна култура, която можете да прочетете в книгата му „ Невидимият град“, издадена от издателска къща Виделина..