Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

„Животът на думите“ – изложба на Спартак Паскалевски в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

На 15 ноември /четвъртък/ от 18.00 ч. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” проф. д.изк.н. СПАРТАК ПАСКАЛЕВСКИ представя експозицията „Животът на думите“ - живописни творби, които са част от неговата поре¬дица „Сред кни¬гите”. 

Тя включва няколко цикъла, посветени, на известни поети като Гьоте, Рилке, Тео¬фраст, българ¬ски и гръцки творци (св. Константин-Кирил Философ, св. Методий, Йоан Екзарх, Паи¬сий, Ботев, Каравелов, Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Яворов, Вапцаров, Варналис, Елитис, Рицос, Моциос и др.), както и бележити композитори - Бах, Хендел, Моцарт.
В своите изяви художникът съчетава творческата си дейност с тази на изследо¬ва¬теля. Форми¬ран под въздействие на споделена съпричастност с импулсите и преводаческата страст на баща си Паскал Паскалевски, художникът е въвлечен както в „живота на думите”, така и в спота¬е¬ното напре¬же-ние между образа и думата в улавяне на им¬пул¬сите им, което е формиращ фактор в неговата визуална интерпретация на идеите. Увлечен от метаморфозите на скритите неща, в представената експозиция симво¬лич¬ната им връзка е кодирана чрез човешката фигура като основен ключ към уни¬вер¬салното в света.