Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

„Джобна енциклопедия на рибите“ разкрива тайните на риболова у нас

Рибката горчивка действа като тест за бременност
Горчивката – дребна, красиво оцветена реч¬на рибка от семейство Шаранови в миналото била използвана като жив тест за бременност. Женските екземпля¬ри били инжектирани с урина от жената, която иска да разбере дали е трудна. Ако носи плод в утробата си, хормоните в ури¬ната ѝ предизвикват издигане на яйцеполагалото на горчивката, което значи, че тестът е положителен.

Този и още много любопитни и пъстри факти ще научите от новата „Джобна енциклопедия на рибите“ от Петър Делчев, тиражирана от издателство „Милениум“. Справочното томче джобен формат ще откриете на всички вестникарски павилиони в страната на цена само 8.99 лв.
„Енциклопедия на рибите“ ще привлече интереса и на дългогодишните риболовци, и на децата и младежите, които за пръв път се докосват до релаксиращото хоби. Книгата е с изцяло практическа насоченост – поднася полезна, ясна и изчерпателна информация. Представя онези около 100 сладководни, морски и проходни видове, които най-често се закачат на кукичката на въдичаря. Читателите ще открият отговори на въпросите: какви са техните характеристики; кога и как се размножават; къде се срещат; кога и как се ловят. Включен е и Законът за рибарството и аквакултурите. А за тези, които са изкушени от приготвянето на рибни специалитети, има множество изпитани кулинарни рецепти.
„Риболовът е изкуство с многобройни тънкости, а за успеха му – много преди доброто оборудване и такъми – са необходими базисни познания, – пише авторът. – Общият брой видове риби, които се срещат в нашите езера, реки, язовири и по крайбрежието на Черно море, надхвърля 200 – в това число и такива, които се появяват епизодично. Доброто им познаване е от изключително значение за успеха на риболовеца, на когото тази енциклопедия ще даде точен ориентир.“