Банер
Банер

 - Книгата на астроложката на сайтът „България без граници” Станка Ангелова ни показва как да яхнем щастието през идващите 12 месеца.

Станка Ангелова повече от три десетилетия чертае съдбините на хората и на страната ни. За първи път събра в книга пророчества, психологически съвети и любопитни факти за годината на Коня през миналото столетие и как тя може да промени живота на обикновения човек, както и на държавите.

Продължава...

КОМПОЗИТОРЪТ ДИМИТЪР КИРОВ С НОВА КНИГА

 Известният композитор Димитър Киров е готов с чисто нова книга. Тя се нарича „Човешкият фактор в организацията, ръководството и управлението на труда“. Обемният му труд – над 300 страници, е работен почти 20 години. Като инженер-химик той има десетки статии, свързани с изследвания в областта на агрохимията и растителната защита.

 В областта на правото (той има и юридическо образование) публикува неотдавна книгата си „Животните и човека – психологически, социологически, етични и правни аспекти“, а на международна конференция на Балканската академия на науките и културата изнесе впечатляващ доклад върху темата за агресията. В областта на музикознанието впечатлява труда му „През погледа на един музикант – педагогически, психологически и нравствени проблеми на музиката“ (над 500 стр.). Преди години сериозен интерес предизвика и книгата му „Музиката, която лекува - музикотерапия“. За настоящия му труд оценка дава в своята анотация към книгата проф. д-р Илия Д. Христов д. б. н., който пише: „Високо оценявам задълбочения философски анализ на трудовата дейност на човека, който е направен от автора…“, „Авторът на книгата завладява вниманието и ентусиазма на мислещия читател с неподправена откровеност, с необятно широка информираност и логическа задълбоченост при разглеждане на тези (на труда) кардинални проблеми на всяко общество.“, „Авторът ясно и логически последователно разкрива човешкия фактор в организацията, ръководството и управлението на труда в различни аспекти и конкретни случаи, използвайки над 153 литературни източника“; „Оценявам като значителен научно-приложен принос на автора комплексното разглеждане на човешкия фактор в организацията, ръководството и управлението на труда.“; „Чрез предложения научно-приложен труд инж. Димитър Киров се изявява като зрял изследовател на комплексни, значими проблеми, за решаването на които са необходими солидни познания в областта на философията, психологията, физиологията, социологията, икономиката, етиката и правото“.