Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Притчите от „Соломон и мъдростта на вековете“ могат да преобърнат живота ви

„Соломон и мъдростта на вековете“ е първата книга, която издателство „Милениум“ поднася на своите читатели през 2017 година. Сборникът с 44 притчи и множество сентенции на древния мъдрец е на книжния пазар от днес. Това е третото заглавие от нашумялата вече поредица „Философия за всеки“ на София Петрова. С нея издателството си поставя за цел да приближи древната мъдрост до всеки читател. Първите две изящни книги „Сократ и изкуството на диалога“ и „Конфуций и търсенето на пътя“ набраха голяма популярност и бяха сред предпочитаните за подарък по празниците.

Притчите от и за легендарните мислители, поместени в тях, са предадени на достъпен и разбираем език. Историите са универсални, увекателни и актуални и днес. Те дават отговор на най-важните въпроси, които си задава всеки човек. Подходящи са дори за малките читатели, защото ги превеждат по моста на приказките към вселената на идеите.
„В зората на философията ще намерим онези „златни ябълки в сребърни съдове“, с които Соломон сравнява точно казаните думи. Древните са уловили тънките моменти на доброто и злото, щастието и скръбта, мъдростта и глупостта в проблясващи през вековете формули – всеки през думите на своята епоха и своя житейски път. – коментира поредицата философът д-р Силвия Борисова от БАН. – Соломон впечатлява с поразителната точност на размислите си за всичко най-важно в живота и за необходимата битка то да бъде отстоявано. Сократ удивлява с неговата неизчерпаема сила и с възгледа му за демоничното в смисъла на вътрешен дух, който задвижва и подбужда към дадени мисли и действия. Конфуций е основополагащ с това, че изтъква като най-висша ценност колективния живот, основан на отговорността, уважението и доверието между хората. Ако сме открити и търсещи, и една дума на философите от древността може да прекоси столетия и да ни преобърне.“
Цар Соломон, син на цар Давид, е третият цар на евреите. Периодът на царуването му (около 967-928 г. пр.Хр.) се смята за времето на най-голям разцвет за Израел. Името му означава „мир“ и наистина с неговото възкачване на трона (още като 15-годишен младеж) в страната се установят стабилност и почти 40-годишен период на спокойствие и разцвет. В историята Соломон остава най-вече с разумните си решения и будния си ум и заради строителството на голям храм, наричан още Първия храм на юдаизма. Царят се жени многократно, за да поддържа добри междусъседски отношения. Към края на живота му харемът му наброявал повече от 700 жени и 300 наложници. Голяма част от сведенията за него идват от Библията, като по-късно му е приписвано авторството на няколко от нейните книги. Известно е, че е бил добър дипломат, строител и търговец, успял е да превърне земеделската страна, която наследява от баща си, в силна, икономически развита държава. Според легендите цар Соломон разбирал езика на животните, властвал над стихиите, а демоните от долните светове му носели скъпи дарове и му се подчинявали безпрекословно. Тези сили той придобивал благодарение на специален пръстен, на който била изобразена звездата на Давид. От вътрешната страна на пръстена стоял надпис на иврит: „И това ще отмине“. Философският смисъл на фразата е в преходността на всичко земно.
Друг мит, просъществувал и до днес, е за баснословното богатство на Соломон, добито заради мъдро управление и заради магическата му способност да управлява живота на хората и да подчинява на волята си живата и неживата природа. Притчите, свързани с името му, преодоляват границите на векове, религии, народности и различия, за да се вплетат пълнокръвно в културата на различни цивилизации. Неговите завети и поучения не губят стойността си и в наши дни. Най-известната история, пример за справедливо „соломоновско“ решение, е тази, при която царят заповядва да се разсече дете и да се поделят двете му половини между две жени, които спорят коя от тях е негова истинска майка. Едната се съгласява, а другата протестира отчаяно, така Соломон разпознава в нея действителния родител и й дава детето живо.
„По-добре да имаш знание, отколкото злато“ е казал мъдрецът.