Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Притчи – из „Конфуций и търсенето на пътя“

 За дребните неща в живота
Конфуций разговарял с учениците си и един от тях го попитал как да различава важните от маловажните неща в живота.
- Някога хапал ли те е слон? – вместо отговор попитал внезапно мъдрецът.
Ученикът поклатил отрицателно глава и повдигнал вежди учудено.

- А комар хапал ли те е? – продължил с въпросите Конфуций.
- Разбира се, че ме е хапал - отвърнал ученикът.
- Ето, виждаш ли какво имам предвид? - възкликнал философът и сложил длан на рамото на ученика си. - Онова, което наистина те достига и те хапе, всъщност са дребните неща в живота.

За решението и за действието
Веднъж Конфуций и учениците му седели и беседвали на брега на едно езеро. Наоколо им крякали жаби и разговорът се водел около вземането на важни решения в живота. Конфуций слушал търпеливо учениците си и внезапно решил да ги попита:
- Чуйте ме. На брега седели три жаби. Една от тях решила да скочи във водата. Колко жаби са останали на брега?
Учениците се спогледали, готови да прихнат пред очевидно лесния отговор. Но един от тях изпреварил всички останали и неуверено казал:
- Три.
Останалите го погледнали удивени. Чудели се дали се шегува. После извърнали очи към учителя.
- Точно така! – усмихнал се доволен Конфуций. – Какво се чудите? Да, едната жаба действително е решила да скочи, но нищо повече не е направила. Затова запомнете: никога не бъркайте действието с вземането на решение.