Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Най-великият учител достига до нас чрез "Конфуций и търсенето на пътя"

 "Конфуций и търсенето на пътя" - второто заглавие от интригуващата поредица "Филисофия за всеки", която трябва да присъства във всяка семейна библиотека, е на пазара от днес. Книжната серия на издателство "Милениум" "приземява" сложната философия и я прави близка и разбираема за всеки читател. Подходяща е дори за децата ви – това ще бъде първото им пътешествие в света на идеите.
Във всеки от сборниците в новата философска серия – с по 44 притчи са представени посланията на един от четирима велики мъдреци – Сократ („Сократ и изкуството на диалога“), Конфуций, цар Соломон и Сенека. 

Сборниците поднасят на читателите притчи, от които могат да се поучат хора от всяка възраст, защото езикът им е достъпен и разбираем, а историите в тях - универсални и актуални и днес. Думите им сочат вярната посока на родителите, когато възпитават своите наследници, и носят приказното начало, което може да проникне до съзнанието и на невръстните читатели. С един замах мислите на великите отхвърлят завесата на множество съвременни заблуди и разкриват съкровеното в битието.
Китайците наричат Конфуций „най-великия учител” и го почитат почти като бог. Самият той не се е определял като теоретик, а като мъдрец, който изисква и поставя реални цели. В рамките на дългия си живот, от 551 до 478 г. пр. Хр., Кун Фудзъ, Кунг Фу Тсе или Кун ЦиУ, както различно траскрибират името му, неспирно преподавал на околните философията на познанието и ги мотивирал за личностно интелектуално обогатяване. Резултатите от учението му имали за цел да помогнат на последователите му да открият пътя, който ще ги изведе към всичко висше и образцово.
Конфуций обикновено изразявал поученията си в кратки фрази, отворени за различни интерпретации. Сред главните им идеи се открояват значението на добродетелния живот и синовната преданост. Конфуцианството и китайската философия в цялост се фокусират върху практическите въпроси на морала и етиката: какво трябва да прави човек, за да усъвършенства себе си и средата си на живот, и как да постигне морална хармония. В "Конфуций и търсенето на пътя" са подбрани най-значимите притчи на и за философа, допълнени от безсмъртните му истини, изразени в кратки сентенции, които звучат така:
Ако мразиш даден човек, значи той те е победил.
Ако си най-умният човек в стаята, тогава си в грешната стая.
Безкрайното търпение поражда незабавни резултати.
Една радост разсейва сто грижи.
Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.
Благородният човек има претенции към себе си, обикновеният - към околните.