Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

80% от децата с остра лимфобластна левкемия се излекуват

Острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ) в миналото бе нелечима, но благодарение на напредъка на медицината в последните десетилетия над 80% от заболелите деца имат многогодишна трайна ремисия, равностойна на излекуване. ОЛЛ може да се приеме за модел за разработване на едни от най-успешните лечебни подходи при злокачествените заболявания у човека въобще.

Това съобщи проф. д-р Добрин Константинов на пресконференция на тема „Съвременни постижения в лечението на острата лимфобластна левкемия и възможности за бърз достъп на пациентите до животоспасяващо лечение . Той предостави данни за острата лимфобластна левкемия, която е най-честото онкологично заболяване при децата (във възрастта 0-14 г. ) и съставлява 31.1% от всички онкологични заболявания в тази възрастова група. „Пикът на ОЛЛ е между 1 и 9-годишна възраст ( близо 8 случая на 100 000). Заболяването е равномерно разпределено между мъжки и женски пол“, обясни той.
Според проф. Константинов честотата на заболеваемостта се е увеличила през последните 40 г., като във възрастта под 20 години, преобладава ОЛЛ, а във възрастта 20-49 г. - острата миелобластна левкемия. Той обясни, че за разлика от 70-те г. на миналия век, когато 10-годишната преживяемост при диагноза ОЛЛ е била едва 5%, днес благодарение на съвременното лечение с аспарагиназа (ензим, получаван по биотехнологичен път от бактерии), в наши дни дългосрочната преживяемост без заболяване се постига при над 60% от пациентите.
„Важно е да отбележим, че България стана партньор на Европейската референтна мрежа за лечение на онкологичните заболявания в детската възраст(ERN PaedCan) през 2019 г. задно с 8 държави, предимно от източна Европа. Целта на тази мрежа е да осигури възможно най-добрата грижа и лечение за децата с онкологични заболявания, независимо в коя част на Европейския съюз живеят. Стремежът е да се намалят разликите в преживяемостта на децата с онкологични заболявания в различните страни членки и да се обединят най-добрите европейски специалисти при справяне със сложни или редки случаи на пациенти, които изискват високоспециализирани интервенции и концентрация на знания и ресурси“, каза още той.

Нова терапия за лeчение на остра лимфобластна левкемия е включена в Позитивния лекарствен списък на НЗОК
От декември 2019 г. в Позитивния лекарствен списък на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е включен един от най-модерните и широко използвани медикаменти за лечение на остра лимфобластна левкемия. Доскоро тази терапия не беше реимбурсирана от НЗОК и се изписваше с изключително усложнена процедура.
„Важно е да припомним, че ако преди 100 г. наричахме онкохематологочните заболявания "болести на кръвта" (с преживяемост 0%), то преди 80г. се говореше само за левкемия или лимфом, днес обособяваме 40 типа левкемии и 60 вида лимфоми“, заяви проф. д-р Жанет Грудева. „Онкохематологичните заболявания са сред 10-те най-често срещани и при двата пола. Съотношението мъже/жени е около 1.25 към 1. Средната възраст при диагностициринето им е около 64 г.“, каза още тя. Проф. Грудева цитира данни, според които пациентите на възраст над 20 г. представляват около 44% от новодиагностицираните случаи на ОЛЛ. „При възрастните пациенти се наблюдава диспропорционално висока честота на смъртност, но 85% от всички смъртни случаи са в резултат на ОЛЛ. Освен това честотата на 5-годишна преживяемост е по-ниска при възрастни в сравнение с децата“, отбеляза още тя.
Проф. Грудева коментира също и съвременните възможности за лечение на ОЛЛ чрез терапевтични схеми, базирани на аспарагиназата, която представлява ензим, чието действие е да разгражда и понижава нивата на аминокиселината аспарагин в кръвта. Раковите клетки имат необходимост от тази аминокиселина, за да растат и да се размножават, затова при понижаването ѝ в кръвта клетките умират. За разлика от тях нормалните клетки могат да образуват собствен аспарагин и са по-слабо засегнати от лекарството. „Счита се, че изчерпването на аспарагина чрез лечение с L-аспарагиназа убива левкемичните клетки“, добави тя.
Доц. д-р Бранимир Спасов отбеляза значението на трансплантациите на хемопоетични стволови клетки. „Алогенната трансплантация, при която източник на стволови клетки е чужд донор, е доказан метод в хематологичната практика, който се използва за лечение на пациенти с ОЛЛ над 18 г. Едно от предимствата на този тип трансплантация е, че имунните клетки на донора могат да се борят с раковите клетки“, отбеляза той.
В България костномозъчни трансплантации се извършват в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) София, УМБАЛ „Света Марина“ Варна “ и УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив.
„Всяка година в България между 150 и 200 деца на възраст от 0 до 18 години се разболяват от рак. Шансовете за пълно излекуване са между 65 и 85%. Лечението е продължително и тежко, извършва се по утвърдени протоколи. Заради заболяването децата са принудени да сведат до минимум своите социални контакти. Всяко дете, преминало през лечение на рак, е дете в риск и има огромна потребност от период на психическо възстановяване“, коментира Маргарита Борисова.
„Като международна и независима фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел, със седалище във Франция, от Сервие имаме ангажимент към напредъка в терапиите, за да можем да отговорим както на нуждите на пациентите, така и на очакванията на здравните специалисти“, заяви Емилио Галярди, който е новият генерален мениджър на Сервие България от октомври 2019. „Във фокуса на усилията ни е лечението срещу острата лимфобластна левкемия. Благодарение на активната подкрепа на здравните специалисти и институциите, в България вече има терапия с пегаспаргаза, която е първа линия лечение за педиатричните пациенти, и тя вече е достъпна“, каза още той.
„Иновациите в онкологията се постигат благодарение на сътрудничество между бизнеса и науката, така че да създават съвременни противоракови лечения. Съвместно с Allogene разработихме иновативната клетъчна терапия UCART 19, която е за рецидивиращи случаи на ОЛЛ. За да приспособят това лечение към нуждите на децата, нашите екипи за научно-изследователска и развойна дейност провеждат педиатрично клинично проучване от 2016 г. насам, а първоначални резултати показват обещаващи резултати“, добави Галярди. “
В събитието участваха освен проф. д-р Добрин Константинов, главен координатор на Експертния съвет по детска клинична хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология, проф. д-р Жанет Грудева, ДМ, МЗМ, главен координатор на Експертния съвет по клинична хематология, заместник-директор на Диагностично-лечебна дейност и началник на Клиника по клинична хематология УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив, заместник-декан научно-изследователска дейност и ръководител Катедра “Клинична онкология” Медицински факултет при Медицински университет – Пловдив, доц.д-р Бранимир Спасов, председател на Българското медицинско сдружение по хематология; директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ); Маргарита Борисова от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и Емилио Галярди, генерален мениджър на Сервие България.
Съобщи Тони Титянова