Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Хематологията на върха на медицинската иновация

Във Велинград се проведе медиен семинар на тема „Иновация, която носи живот в хематологията“ по инициатива на фармацевтична компания Novartis, в който участваха видни специалисти в областта на онкохематологията като проф. Георги Михайлов, проф. Маргарита Генова, проф. Жанет Грудева, доц. Мимоза Станева, д-р Пенка Ганева. В рамките на информационния здравен форум бяха теми като: „Хематологията на върха на медицинската иновация“, „Как високите технологии изстреляха хематологията в бъдещето“, „ Костно-мозъчната трансплантация – преди и сега“, „Фатална диагноза ли е миелофиброзата?“ и „Хроничната миелогенна левкемия – пътят на едно нелечимо заболяване“. Бяха представени и две пациентски истории.

Преживяемостта в областта на детската онкохематология се е повишила 2-3 пъти
Проф. д-р Георги Михайлов - директор на Националната специализирана болница за активно лечение по хематология, уточни, че водещата причина за смъртност от социално-значими заболявания са онкологичните. Един от 7 души в света загива от злокачествено заболяване, като броят на болните през следващите 20 години се очаква да се увеличи до един и половина пъти заради глобалното застаряване на населението и заради подобреното ниво на диагностика. Очаква се през 2020 г. разходите на обществата за здравеопазване да нараснат най-стремително в областта на онкологията.
Онкологията и онкохематологията ще останат най-големият сегмент през 2020 с очакван годишен ръст от 11.6%, достигайки обем от 153.1 милиарда долара. През 2014 г. почти ¼ от инвестициите за клинични изпитвания са в областта на онкология и онкохематология. Очакванията са тази тенденция да расте. Очаква се пазарът за клиничните изпитвания да нарастне от 23 млд. долара през 2014, до 32 млд. долара през 2019 г., което е ръст от 39 %.
Водещи причини за смъртност
Статистиката говори ясно: ръстът при злокачествените заболявяния е 190.4 %, а ръстът при сърдечните и сърдечносъдовите заболявяния е едва -3.9 %.
Според докладите на AACR, повече от 50 % от смъртните случаи свързани с раково заболяване, се дължат на причини, които могат да се превентират! Според проф. д-р Георги Михайлов все по-голямо значение се придава в световен мащаб на прецизиране на диагностиката, ранен достъп до съвременна терапия, навлизането на таргетната или персонализирана терапията. В рамките на форума бе отчетено, че вече близо 50% от съвременната антитуморна терапия се провежда посредством т. нар. таргетно лечение. Чрез нея се поразява точното място на клетката, което помага за лечението, като преживяемостта на 10-та година след диагнозата е нараснала от 5 % до над 80 %.
Въпреки постигнатите успехи, трябва да се погледне реално за ролята на този тип заболявания
Застаряването на населението в световен мащаб показва, че до 2050 г. само в Европа ще има 160-320 хил. пациенти с ХМЛ (хронична миелогенна левкемия). 1 на 4 души в САЩ и 1 на 7 души в света умира от злокачествено заболяване. Това поставя на преден план не само във фармацевтиката, но и в медицината, и в здравните политики на повечето държави приемуществено да се инвестира и да се решават въпросите в областта на хематологията в световен мащаб.
Въпреки че сега много хора с хематологични заболявания живеят много по-дълго и се подобрява качеството им на живот, инвестициите в този сектор трябва да продължават да се увеличават в съвременния свят, като 2020 г. онкологията ще е най-значимата област в изследователската дейност.
В рамките на форума бе отчетено, че вече близо 50% от съвременната антитуморна терапия се провежда посредством т. нар. таргетно лечение.
Антоанета Титянова