Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

„Прозрачността гради доверие“- сътрудничество на фармацевтичните компании и медицинските специалисти

ARPharM и членуващите в нея компании подкрепят прозрачността в сътрудничеството с лекарите и медицинските специалисти и изразяват надежда, че постигнатите съгласия за оповестяване занапред ще нараснат. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България е инвестирала 150 млн. лв. за научноизследователска дейност (клинични изпитвания, медицински научни изследвания, неинтервенционални проучвания), като 40 млн. от тях са предоставени от местните структури на компаниите.

През миналата година фармацевтичните компании са инвестирали 21 млн. лв в квалификация, продължаващо обучение и сътрудничество с медицински специалисти и здравни организации - от тях 14 млн. лв. са предоставени на медицински специалисти, а 7 млн. лв. на здравни и съсловни/професионални лекарски организации. Благодарение на това взаимодействие лекарите непрекъснато се обучават и развиват, което е от полза както за пациентите, така и за здравната система. Кодексът цели въвеждането на по-голяма прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти. Това сътрудничество се основава на обмяна на научна информация между страните, при спазване на високи етични стандарти. Фармацевтичната индустрия цели да гарантира тези стандарти чрез постигане на максимална степен на прозрачност и затова кампанията се провежда под мотото „Прозрачността гради доверие“. Ето защо 22-те компании, членуващи в ARPharM, ще оповестят публично финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации за 2015 г. Близо 60% от медицинските специалисти са се съгласили за оповестяване, което показва подкрепата на медицинското съсловие за инициативата. „Сътрудничеството между медицински специалисти и фармацевтичната индустрия е жизнено важно за развитието на медицината. Лекарствата са високотехнологични продукти и тяхното разработване, прилагане и механизми на действие изискват обяснение, обмяна на опит и знания между индустрия и лекари. Само по този начин правилното и ефективно лечение на пациентите е възможно, само така могат да се разработват нови терапии“, каза директорът на ARPharM Деян Денев.
Председателят на УС на ARPharM Зоя Паунова адмирира прозрачността, която Кодексът за оповестяване внася в добре регулираните и важни взаимодействия между индустрията и здравните професионалисти. Сътрудничеството между тях е двигател на научния прогрес в медицината, повишава качеството на лечението и подобрява перспективите пред пациентите. Благодарение на напредъка на науката и технологиите в медицината през последните 50 г., средната продължителност на живота в Европа се е увеличила с 10 години.
Председателят на УС на Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП) д-р Иван Георгиев отбеляза, че до 2018 г. се очаква инвестициите в клинични изпитвания у нас да достигнат 190 млн. лв. Инвестициите в клинични изпитвания оказват позитивно влияние върху бюджета за здравеопазване. По-голямата част от тези средства се изразходват за медикаменти за пациентите, за лечението на които иначе би трябвало да плаща НЗОК. Друга част се използват за закупуване на апаратура за центровете за клинични проучвания, както и за осигуряването на цялостната медицинска грижа за включените в изпитванията хора. По последни данни годишно в България стартират около 190 нови проучвания, а всеки месец в програма за клинични изпитвания влизат около 1000 души.
Фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност за научно-изследователска и развойна дейност, както и към здравни организации и медицински специалисти и техните професионални/съсловни организации - подпомагане или организиране на научно-образователни събития, регистрационни такси, лекторски хонорари. Правилата и условията на оповестяването са заложени в Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. България, като член на европейското семейство, е част от този процес.
Повече информация за инициативата може да бъде намерена на www.transparencybg.org

Съобщи Тони Титянова